Hornoslezská společnost

Hornoslezská společnost s.r.o. je podnik s dlouholetou tradicí. Zaměřuje se především na strojírenskou výrobu. Předmětem činností je výroba dopravních zařízení pro šikmou a vertikální dopravu, výroba zařízení pro filtraci vzduchu a výroba ocelových konstrukcí. Nabízí také služby v oblasti přesného tvarového dělení kovových materiálů na plazmovém centru a v oblasti zámečnických prací.

Hornoslezská společnost s.r.o. má sídlo v Opavě. Její objekty se rozkládají na ploše 1 ha. V podniku jsou dvě výrobní haly o ploše 1400 m² vybaveny jeřáby o nosnosti 3,2 a 5 t, dílna strojního obrábění, sklady a další objekty.

Společnost většinu svého výrobního programu exportuje. Kromě strojírenské výroby se společnost zabýva také prodejem hutního materiálu širokého sortimentu.

Firma má vlastní projekční a konstrukční kancelář, která zajišťuje projekční a výrobní dokumentaci včetně modernizace výrobního programu. Dále firma vlastní Velký průkaz způsobilosti pro výrobu ocelových konstrukcí dle DIN 18 800 a DIN 15 018.

CZ DE